Một số mô hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

        Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Bộ phận giúp việc cho Ban Thường vụ Huyện uỷ và các cấp uỷ đảng cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản tới từng chi bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với việc học tập các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6, 7 (khoá XI).  Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã ban hành các công văn, hướng dẫn về tuyên truyền và nhân rộng các nhân tố mới. Xây dựng các mẫu cam kết làm theo tấm gương của Bác, Hướng dẫn đề cương học tập và triển khai tới 100% các chi, đảng bộ về các chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay“; các tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc“, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân“, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”… Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.

        Sau 3 năm nhìn lại, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả đã được đẩy mạnh thực hiện trong toàn huyện. Phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đó là các phong trào hiến đất làm đường, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở các thôn; Phong trào của Hội Nông dân“Nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giầu”, “Tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh”, Các mô hình CLB“ Nông dân sản xuất giỏi”, “Khoa học nhà nông”, “ Đoạn đường An toàn giao thông, vệ sinh môi trường” … điển hình là hơn 1.000 hộ sản xuất giỏi cấp thành phố và Trung ương, trong đó có 01 hộ được tặng Huân chương lao động hạng 3, 12 hộ được Chính phủ tặng Bằng khen, Hợp tác xã nông nghiệp xã An Sơn, Trung Hà với phong trào phát triển nông nghiệp, khuyến nông,… Hội Liên hiệp phụ nữ với mô hình “CLB Tổ phụ nữ tín dụng tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo”, phong trào “Mái ấm tình thương”, “Tiết kiệm trong việc cưới, việc tang” tiêu biểu như các đơn vị Hợp Thành, Đông Sơn, Minh Đức, Hoa Động, Phục Lễ đã được Trung ương Hội LHPN tặng Bằng khen. Hội Cựu Chiến binh đẩy mạnh thực hiện phong trào “Chung sức, chung lòng xoá nghèo cho Cựu chiến binh”, các phong trào giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tiêu biểu như Hội CCB xã Hợp Thành, đồng chí Chủ nhiệm HTX nông nghiệp xã Kênh Giang với mô hình cánh đồng mẫu lớn, đồng chí Vũ Trọng Tâm – chủ tịch Hội nạn nhân chất độc điôxin – với phong trào xây dựng nhà tình nghĩa…Liên đoàn lao động huyện đã xây dựng các chuẩn mực riêng cho từng ngành, từng lĩnh vực trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác; thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,“Cán bộ, công chức, viên chức với 8 giờ làm việc hiệu quả” … tiêu biểu là Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng, đội ngũ giáo viên các trường trong toàn huyện… Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các mô hình: Thanh niên phát triển kinh tế, tiêu biểu là xã Lại Xuân, Hoà Bình; mô hình tham gia trực chốt, hướng dẫn ATGT của khối các trường THPT,TT GDTX; mô hình dọn vệ sinh, quản lý, trồng, chăm sóc cây xanh… Phong trào xây dựng trường học tiên tiến, trường chuẩn quốc gia, phát triển sự nghiệp trồng người, khuyến học, khuyến tài của ngành giáo dục và của Hội khuyến học từ huyện đến cơ sở, tiêu biểu là Hội khuyến học xã Dương Quan, trường THCS Thuỷ Triều, Lưu Kiếm, An Lư, mầm non Đông Sơn… Cuộc vận động “Lương y như từ mẫu” trong ngành y, điển hình là các đơn vị Phòng Y tế, Bệnh viên Đa khoa huyện, chi bộ Nội tổng hợp, Hồi sức, cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa huyện…; Cuộc vận động “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong ngành công an, quân đội; mô hình tham gia tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của tuổi trẻ trong ngành công an huyện…

        Công tác biểu dương, tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác luôn được các cấp uỷ Đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm, thực hiện kịp thời. Trên cơ sở các tiêu chí đã cam kết và thực tiễn các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các chi bộ bình xét để lựa chọn đề nghị các cấp khen thưởng. Công tác khen thưởng được tổ chức định kỳ hàng năm từ cấp cơ sở, tới huyện đã thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trên địa bàn.

        Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo và biểu dương, tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến kịp thời đã có tác động một cách khá toàn diện lên các mặt hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Kinh tế huyện trong những năm gần đây có bước tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỉ trọng các ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng, tỉ trọng ngành nông nghiệp ngày một giảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Văn hóa xã hội của huyện trong những năm gần đây có nhiều tiến bộ. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm. Công tác cải cách hành chính có sự đổi mới. Ý thức trách nhiệm, phục vụ  của cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước được nâng cao, hiện tượng phiền hà sách nhiễu giảm. Phát triển nông thôn huyện Thủy Nguyên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng đạt nhiều kết quả. Công tác an ninh quốc phòng luôn được giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện đạt kết quả vững chắc, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hệ thống chính trị.

Nguyễn Khắc Thương – CV Ban Tuyên giáo HU

Share this post: